Základné informácie

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 5.9.2007 schválilo uznesením č.247/2007/14 založenie právnickej osoby , spoločnosť s ručením obmedzeným SMS TTSK s. r.o. so sídlom Starohájska 10, 917 01 Trnava.

Jediným spoločníkom je Trnavský samosprávny kraj. Spoločnosť bola založená za účelom správy služieb, reštrukturalizácie majetku a záväzkov Trnavského samosprávneho kraja.

V mene spoločnosti je oprávnený konať Mgr. Július Fekiač.

V rámci svojej hlavnej činnosti v súčasnosti zabezpečuje prenájom nehnuteľných vecí napr. prenájom parkovacieho domu na Starohájskej ul.9/A v Trnave pre verejnosť, hnuteľných vecí, obstarávanie služieb spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov, opravy a údržbu ciest Trnavského kraja a výkon správy prebytočného majetku Trnavského samosprávneho kraja.

Predmet podnikania (činnosti)

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
 • faktoring and forfaiting
 • sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • obstarávanie služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • sprostredkovanie obchodu s liekmi a zdravotníckymi pomôckami
 • verejné obstarávanie
 • správa a údržba pozemných komunikácií
 • uskutočnovanie stavieb a ich zmien
 • prenájom hnuteľných vecí
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom